[1]
K. Kościński i A. Orłowska, „Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego metodą Vision Virtuelle”, FO, t. 29, nr 2(58), s. 221–225, grudz. 2017.