[1]
P. Winczewski, „Wybrane aspekty osamotnienia osób niepełnosprawnych ruchowo”, FO, t. 26, nr 1(51), s. 129-145, kwi. 2014.