[1]
K. Wasielewski, „Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, FO, t. 29, nr 2(58), s. 61-76, grudz. 2017.