[1]
M. Gamian-Wilk, B. Bjorkelo, i K. Madeja-Bien, „Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy”, FO, t. 29, nr 2(58), s. 79-94, grudz. 2017.