[1]
A. Babicka-Wirkus i M. Rusnak, „Dialektyka ignorancji w szkole”, FO, t. 28, nr 2(56), s. 83–96, grudz. 2016.