[1]
S. Muhammad, „Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji”, FO, t. 28, nr 2(56), s. 11–29, grudz. 2016.