[1]
J. Miko-Giedyk i A. Szplit, „Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r”., FO, t. 28, nr 1(55), s. 241–246, grudz. 2016.