[1]
B. Mikołajczyk, „Samotność w kulturze jako permanentny proces bycia z samotnością”, FO, t. 26, nr 1(51), s. 49-60, kwi. 2014.