[1]
J. Mesjasz, „Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach”, FO, t. 25, nr 2(49), s. 73-88, wrz. 2013.