[1]
T. Leszniewski, „Indywidualność jako wyraz emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego”, FO, t. 28, nr 1(55), s. 95–108, grudz. 2016.