[1]
O. Szwabowski, „Dociekania robotnicze. Analiza filozoficzna”, FO, t. 28, nr 1(55), s. 77–94, grudz. 2016.