[1]
Z. Kwieciński, „Profesor Czesław Kupisiewicz – wspomnienie na posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN 12 listopada 2015 roku”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 203–205, grudz. 2015.