[1]
E. Filipiak i E. Lemańska-Lewandowska, „Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 161–165, grudz. 2015.