[1]
E. Wołodźko, „Action research jako przestrzeń transformacji kultur uczenia się”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 45–60, grudz. 2015.