[1]
E. Solecka-Drew, „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski”, FO, t. 21, nr 2(41), s. 5–15, 1.