[1]
K. Duraj-Nowakowa, „Jak napisać i oceniać esej pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie”, FO, t. 22, nr 1(42), s. 185–187, 1.