[1]
A. Kożyczkowska, „Stefana Wyszyńskiego antropologia «możliwości»: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości”, FO, t. 22, nr 1(42), s. 115–141, 1.