[1]
A. Grabowska, „Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizacja dziecka”, FO, t. 22, nr 1(42), s. 99–114, 1.