[1]
E. Kalecińska-Adamczyk, „Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości”, FO, t. 22, nr 1(42), s. 63–78, 1.