[1]
L. Kopciewicz, „Matematyka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury”, FO, t. 22, nr 1(42), s. 39–51, 1.