[1]
J. M. Michalak, „Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków”, FO, t. 22, nr 1(42), s. 27–38, 1.