[1]
B. Adrjan, „Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły”, FO, t. 27, nr 2(54), s. 95–102, grudz. 2015.