[1]
A. Rogalska-Marasińska, „Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza «Humanitas», 2015), ss. 356”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 183–188, grudz. 2015.