[1]
P. K. Leszczyński i A. Wejnarski, „Prospektywna analiza systemu edukacji i metod ewaluacji kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 121–136, grudz. 2015.