[1]
K. Karpińska, „Recenzja książki pod red. Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego, Tomasza Tokarza: Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014), ss. 329”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 169–176, grudz. 2015.