[1]
M. Krasuska-Betiuk, „Sfera publiczna i edukacja w świetle teorii reprezentacji społecznych”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 11–27, grudz. 2015.