[1]
H. Kędzierska, „Sprawozdanie z Konferencji Naukowej «Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów»”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 157–160, grudz. 2015.