[1]
M. A. Dobrowolska, „Jobcoaching – przykład dobrych praktyk”, FO, t. 25, nr 2(49), s. 143-151, wrz. 2013.