[1]
R. Engeström, „Uczenie się w ujęciu teorii działalności”, FO, t. 26, nr 2(52), s. 137-146, grudz. 2014.