[1]
Z. Piwoński, „Refleksje nauczyciela w rozpoznawaniu sytuacji szkolnej młodzieży szkół zawodowych”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 139–153, grudz. 2015.