[1]
K. Czaja, „Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 140”, FO, t. 27, nr 1(53), s. 177–182, grudz. 2015.