[1]
Z. Zbróg, „Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych”, FO, t. 22, nr 2(43), s. 143-159, 1.