[1]
D. Wajsprych, „Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej”, FO, t. 22, nr 2(43), s. 111-121, 1.