[1]
W. Kułak, „Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych”, FO, t. 23, nr 1(44), s. 159-167, 1.