[1]
M. Serafinowicz, „Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych”, FO, t. 23, nr 1(44), s. 103-120, 1.