[1]
K. Zdziarski, „Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń”, FO, t. 23, nr 1(44), s. 77-101, 1.