[1]
J. Leek, „Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego”, FO, t. 23, nr 1(44), s. 45-58, 1.