[1]
M. Kwiecińska-Zdrenka, „Młodzież wobec demokracji (Anna Zielińska, Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Wyd. UW, Warszawa 2008, ss. 274)”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 207-213, 1.