[1]
P. Stańczyk, „Pedagogiczne kontrowersje wokół prawa wyznaniowego w Polsce – przypadek katechezy szkolnej”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 189-205, 1.