[1]
K. Łagocka, „Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 157-169, 1.