[1]
M. Dybaś, „Peryferie europejskiego szkolnictwa wyższego”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 123-134, 1.