[1]
P. Polczyk, „Autoetnografia jako możliwa metoda badawcza”, FO, t. 24, nr 2(47), s. 175-182, lis. 2012.