[1]
M. Cackowska, „Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe i polityczne”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 93-110, 1.