[1]
J. Ostrouch-Kamińska, „Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 77-92, 1.