[1]
W. Martyniuk, „Mariaż codzienności z niecodziennością. W kręgu definicyjnych ujęć”, FO, t. 23, nr 2(45), s. 41-55, 1.