[1]
U. Dzikiewicz-Gazda, „Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej”, FO, t. 24, nr 2(47), s. 167-174, 1.