[1]
D. Uryga, „«System edukacji» jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym”, FO, t. 26, nr 2(52), s. 69-81, grudz. 2014.