[1]
D. Kubinowski, „Recenzja książki "Edukacyjne badania w działaniu", pod redakcją naukową Hany Červinkovej i Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss. 370”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 203-209, grudz. 2013.