[1]
A. Smołalski, „Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór tekstów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, ss. 332”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 199-202, grudz. 2013.