[1]
P. Rudnicki, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej «Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana». Wrocław 16-17 kwietnia 2013 r.”, FO, t. 25, nr 3(50), s. 175-177, grudz. 2013.